Kurs Pierwszej pomocy

Ceny kursów od 250 zł

BLS/AED

KURS PIERWSZEJ
POMOCY BLS/AED

Kurs podstawowy, skierowany do osób bez przeszkolenia medycznego. Program zajęć obejmuje podstawowe zabiegi ratujące życie (BLS) oraz wykorzystanie półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Szczegółowy zakres tematyczny:

Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Wstępna ocena stanu poszkodowanego

Prawidłowe wzywanie służb ratunkowych

Rozpoznanie podstawowych stanów zagrożenia życia

Postępowanie w stanach bezpośredniego zagrożenia życia (np. udar, zawał)

Algorytm postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym posiadającym oddech

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR)

Obsługa i użycie AED

Algorytm postępowania z poszkodowanym zakrztuszonym

Cena
250 zł

Kurs trwa 5 godzin, w tym czasie realizowane są zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia z wybranych zagadnień tematycznych.

BTLS

KURS PIERWSZEJ
POMOCY BTLS

Program zajęć BTLS obejmuje informacje na temat podstawowej genezy występowania urazów, ich rozpoznawania poprzez tzw. badanie urazowe oraz odpowiednie ich zaopatrzenie.

Szczegółowy zakres tematyczny:

Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Omówienie zawartości apteczki

Wstępna ocena stanu poszkodowanego – badanie urazowe

Złamania, zwichnięcia, skręcenia

Krwotoki

Urazy chemiczne

Urazy termiczne (oparzenia, odmrożenia)

Rany i zranienia

Urazy kręgosłupa

Pomoc osobie we wstrząsie

Zaopatrywanie ran i urazów

Użycie deski ortopedycznej oraz kołnierza ortopedycznego

Transport poszkodowanego z miejsca zagrożenia

Cena
425 zł300 zł

Kurs trwa 4 godziny i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i ćwiczenia.

AED

KURS PIERWSZEJ
POMOCY OBSŁUGA AED

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby nauczyć się obsługi półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) - urządzenia, które coraz częściej można spotkać w miejscach publicznych takich jak dworce, muzea, stadiony, galerie handlowe.

Szczegółowy zakres tematyczny:

Odświeżenie wiadomości z zakresu CPR

Budowa oraz rodzaje defibrylatorów

Zasady bezpieczeństwa przed użyciem AED

Wskazania do użycia defibrylatora

Warunki bezpieczeństwa oraz użycie AED

Prowadzenie defibrylacji podczas sytuacji wyjątkowych, np. w przypadku dzieci, u osoby podtopionej

Podstawy prawne związane z użyciem defibrylatora

Cena
250 zł

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kurs trwa 3 godziny.

BLS/AED
+ BTLS

SZKOLENIE ŁĄCZONE
BLS/AED + BTLS

Czas trwania szkolenia: 9 godzin.

Szczegółowy zakres tematyczny:

Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Wstępna ocena stanu poszkodowanego

Prawidłowe wzywanie służb ratunkowych

Rozpoznanie podstawowych stanów zagrożenia życia

Postępowanie w stanach bezpośredniego zagrożenia życia (np. udar, zawał)

Algorytm postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym posiadającym oddech

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR)

Obsługa i użycie AED

Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Omówienie zawartości apteczki

Wstępna ocena stanu poszkodowanego – badanie urazowe

Złamania, zwichnięcia, skręcenia

Krwotoki

Urazy chemiczne

Urazy termiczne (oparzenia, odmrożenia)

Rany i zranienia

Urazy kręgosłupa

Pomoc osobie we wstrząsie

Zaopatrywanie ran i urazów

Użycie deski ortopedycznej oraz kołnierza ortopedycznego

Transport poszkodowanego z miejsca zagrożenia

Algorytm postępowania z poszkodowanym zakrztuszonym

Cena
550 zł400 zł
DOSTĘPNE Terminy
Miejsce Termin
do ustalenia do ustalenia
Wymagania

Brak dodatkowych wymagań, aby uczestniczyć w kursie.

CENy KURSów

250 zł

BLS/AED

300 zł

BLTS

250 zł

Obsługa AED

550 zł400 zł

BLS/AED + BTLS

*W cenę wliczone są wszelkie koszty związane z wejściem na właściwe obiekty, przygotowaniem materiałów, wydaniem certyfikatu, legitymacji bądź dyplomu. Za dodatkową opłatą można uzyskać te dokumenty w języku angielskim.

Zapisz się już dziś!

Ilość miejsc ograniczona.

Partnerzy
New quality of ski service
Osada Śnieżka Lake Hill Lake Hill Las Hotel
Willa Lena Pałac Wojanów SKIMU Mala Upa Studio Photography
Partner Techniczny
Qayron Apache Arena Jel-Bike Fox MTB